Four Elements Trainer

Nhà phát triển: Mity Patreon
Che: Không
Phiên bản: 1.0.6a
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Four Elements Trainer là một dự án lớn lấy bối cảnh trong vũ trụ Avatar:

2hksj
Four Elements Trainer [v1.0.6a] 5

The Last Airbender và The Legend of Korra, và sẽ bao gồm bốn trò chơi hoàn chỉnh được hợp nhất thành một.

2hksq
Four Elements Trainer [v1.0.6a] 6

Trên đường đi, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nhân vật, nhiệm vụ, câu chuyện, trận chiến và bí ẩn để mở khóa.

2hksz Compressed
Four Elements Trainer [v1.0.6a] 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Win/Linux: (693mb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD
Android: (708mb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

Win/Linux: (v1.0.2b – 688mb) MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay hoặc cài đặt apk