Khi bạn nhận được một lá thư kỳ lạ từ cha mình, bạn biết về tài sản thừa kế mà ông ấy để lại cho bạn trước khi qua đời.
Tài sản thừa kế không gì khác hơn là một nhà chứa, với một số “đặc thù”.
Bạn là người quyết định bạn sẽ là ai đối với nhân viên của mình, một ông chủ khác chỉ quan tâm đến tiền,
hay một vị cứu tinh sẽ sắp xếp cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều?​

Thông tin:

Nhà phát hành: PhantomZz Patreon
Phiên bản: v0.1.9b
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh,Tiếng Nga, Việt

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English vs Russian —

WinGOFILE – MEGA – MIXDROP – UPLOADHAVEN – WORKUPLOAD

  • key mega: 9eJBLFjNJCrNbT-vb2OwK-35IekXJl7Vq_gs7rmKhIk

AndroidGOFILE – MEGA – MIXDROP – UPLOADHAVEN – WORKUPLOAD

  • Key mega: LxgxmqXKWsFcyQaxrDoHkfYdH233HP52T237KDNasVQ

— Tiếng việt–

Windows: Mega | workupload

  • Key mega: zcXOmLt2Kg1q4Xqi0tffnlt_BcEBV-IjUzyN-KVp_MI

– Được thực hiện bởi BaBa LaLa
– Mật khẩu: droidmodx hoăc droidmodx.xyz nếu có
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe
– AUTO TRANSLATE: chỉ hổ trợ cho anh chơi để hiểu nghĩa(Nó sẽ tự động dịch thoại cho thành tiếng việt)