Thông tin game

Tên: Quickie: A Love Hotel Story
Nhà phát hành: Oppai Games
Phiên bản:
v0.26.2 Steam

Quickie: A Love Hotel Story là một trò chơi mô phỏng hẹn hò, quản lý dành cho người lớn có tính năng và mở rộng về tất cả các nhân vật của chúng ta từ Quickie (loạt tiểu thuyết trực quan ngắn). Vào vai một sinh viên đại học trẻ đang học năm cuối tại Tokyo, Nhật Bản. Ngay trước khi bạn tốt nghiệp, bạn được biết rằng khách sạn gia đình của bạn do cha mẹ bạn điều hành sẽ đóng cửa. Trong nỗ lực cuối cùng để giữ cho nó mở, bạn nắm quyền quản lý khách sạn … và biến nó thành một khách sạn tình yêu!

Nhà phát triển: Oppai Games Patreon – Newgrounds – Facebook – Twitter – Website – Discord – Gumroad
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: workupload (937mb) | pixeldrain (937mb) |
0.25 Cheat (bản cũ)
PC 64bit: workupload (850mb) | racaty (850mb) | mixdrop (850mb) | mega (850mb) |
PC 32bit: workupload (850mb) | racaty (850mb) | mixdrop (850mb) | mega (850mb) |
Android: workupload (582mb) | racaty (582mb) | mixdrop (582mb) | mega (582mb) |

– Mật khẩu: mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)

Android: OneDrive |

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)

Việt hoá

GVNVH18

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)