Goodbye Eternity |Trở về quá khứ làm lại một con người mới

Nhà phát triển: RNGeusEX Patreon – SubscribeStar – Boosty –Itch.io – Twitter – Discord
Che: không
Phiên bản: 0.8.1
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có cơ hội mới trong cuộc sống? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể làm cho nó tốt hơn so với những năm đau khổ và quấy rối đó?

Saito Noriko 04 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] [Fix Lỗi] Goodbye Eternity |Trở về quá khứ làm lại một con người mới [0.8.1] 4


Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể trả thù tất cả những người đã làm điều sai trái với bạn và có được những gì bạn luôn muốn?

Cg1 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] [Fix Lỗi] Goodbye Eternity |Trở về quá khứ làm lại một con người mới [0.8.1] 5


Ba mươi năm sau, bạn sẽ làm gì với cơ hội này khi bạn thức dậy trong một cơ thể trẻ trung?


Lựa chọn là ở chính bạn.

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh + Việt

Ver 0.8.1
Win/Linux:  OneDrive
android: OneDrive

Hướng Dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Chuyển đổi ngôn ngữ trong cài đặt

Windows: Giải nén – Cài đặt exe

Android: cài đặt apk (Hướng dẫn bằng video )