Xianxinglu of the Scarlet Moon

Title : Xianxinglu of the Scarlet Moon
CN title : 绯月仙行录
Ver: V0.487
Developer: https://www.patreon.com/LanYC?fan_landing=true
Language: Traditional Chinese

6 26 5 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android][Fix lỗi] Xianxinglu of the Scarlet Moon | Phi Nguyện Tiên Du Hí [V0.487A] 5
6 26 2 2 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android][Fix lỗi] Xianxinglu of the Scarlet Moon | Phi Nguyện Tiên Du Hí [V0.487A] 6
6 26 4 1
[18+ Việt Hóa] [PC|Android][Fix lỗi] Xianxinglu of the Scarlet Moon | Phi Nguyện Tiên Du Hí [V0.487A] 7

Liên kết Tải Xuống

Tiếng Trung

Ver 0.487

Windows:

Ver 0.476A

Win: OneDrive2

Win: Part 1-2

Tiếng Việt

Ver 0.476

Windows: OneDrive

Việt Hóa bởi GameNhanVan

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài bản Tiếng Trung

Mật khẩu: mod18.com

  • Giải nén
  • Cài đặt Setup.exe
  • Chơi game

Hướng dẫn cài đặt bản Tiếng Việt

  • Giải nén với mật khẩu: mod18.com
  • Chạy file PNTToolkit.exe để chơi
  • Nếu bị lỗi hình ảnh vui lòng chuyển sang Tiếng Trung rồi chơi tiếp, thoát ra và vào lại bằng Tiếng Việt bằng auto save

Hướng dẫn cài đặt trên Joiplay (Android)

  • Giải nén tập tin với mật khẩu: mod18.com
  • Chạy file exe để chơi