Game info

Name: Grandma’s House
Size: 2.9gb
Deverloper:
MoonBox
Version:
0.07

MC comes home from college and has lots* of s3x. Your standard cookie-cutter incest game with all the staples you’ve come to expect like shower peeping, sleep groping and the classic walking in on MC’s morning wood scene. Except this time there’s a twist, you’ll be seducing your Grandmother instead of your Mom.

MC về nhà từ trường đại học và có rất nhiều * quan hệ t*nh d*c. Trò chơi lo*n lu*n cắt bánh quy tiêu chuẩn của bạn với tất cả các mặt hàng chủ lực mà bạn mong đợi như nhìn trộm vòi hoa sen, mò mẫm giấc ngủ và bước đi cổ điển trong cảnh rừng buổi sáng của MC. Ngoại trừ lần này có một sự thay đổi, bạn sẽ quyến rũ Bà của bạn thay vì Mẹ của bạn.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega | Mediafire

Compress: PixelDrain |

Android: Mega | Mediafire

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)