Hero Zex |

Nhà phát triển: Nanashi – Steam – Wasabi
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ở một thế giới với lời tiên tri nơi “Anh hùng tóc xanh” sẽ đánh bại Chúa quỷ, Một vương quốc bị lũ quỷ tấn công…

Ss 1d48b5ec8d4af082a24904e47e1b85c61ff18135.1920x1080
Hero Zex [Final] (Việt Hóa) 5

Ngay sau đó, “Zex” bị bắt làm tù binh may mắn trốn thoát. Trong lúc chạy trốn, anh gặp “Eve” đang bị lũ quỷ tấn công. “Eve” nhầm “Zex” với người được chọn, và “Zex” từ chối điều đó…

Ss 339322fe191bdc13db98f9a87f926dd66815d971.1920x1080
Hero Zex [Final] (Việt Hóa) 6

Đây là cách cuộc hành trình của “Anh hùng giả” và nữ chính để “Đánh bại Chúa quỷ” bắt đầu.

Ss 687262433e112dd9053ac3bfbb9fd8925be72e5a.1920x1080
Hero Zex [Final] (Việt Hóa) 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (757mb): GofileWorkupload

Tiếng Việt

Windows (757mb): OneDrive

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi game

Android: giải nén – sử dụng Joiplay để chơi