Human Domination

Nhà phát triển: Fun shiitake – Dlsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng ANh (MTL)

Kiểm soát và thao túng con người mãi mãi bằng một lệnh duy nhất. Nanh sắt” có “sức mạnh thống trị” có thể biến chính mình thành nô lệ. Hắn đã sử dụng sức mạnh của mình để chinh phục 90% thế giới.

1726174 1723872 2fb89ca4a8907f52d4111c20e3fb95b3
Human Domination [Final] 4
1726175 1723873 Eab006d26aa965d61f0c08f73a0ed276
Human Domination [Final] 5

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (200mb): GofileMega
– Key Mega: S_dw10jYZLTPYjiJIQqmfAXlbyURFRMhZqaMVwQJ3Ow

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay