I Am Her Pet

Nhà phát triển: Zulyus Fanbox – Pixiv
Che: Không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

A Cucks Life​

Screenshot0009 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] I Am Her Pet [Final] (Việt Hóa) 6
Screenshot0006 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] I Am Her Pet [Final] (Việt Hóa) 7
Screenshot0011 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] I Am Her Pet [Final] (Việt Hóa) 8
Screenshot0014 Compressed 1
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] I Am Her Pet [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win/Linux: (3gb) ANONFILE – GOFILE – MIXDROP – PIXELDRAIN

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi PHV_MoD18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay để chơi