Game info

Name: I Become the Dog In a All Female Household
Size: 300mb
Deverloper:
Kuri Manjuu
Version:
Final

Yuuki Shimazaki finds himself in the care of an all female household after his parents die.
They all seemed so kind at first, but something perversely changes.

Yuuki Shimazaki nhận thấy mình được chăm sóc trong một gia đình toàn nữ sau khi cha mẹ anh qua đời.
Lúc đầu, tất cả họ đều có vẻ rất tử tế, nhưng có điều gì đó đã thay đổi một cách bất thường.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18

Download

PC: Pixeldrain |

PC: Google Drive

Android: Google Drive |

– Mật khẩu: mod18.com

Ghi chú: phiên bản Android cần dùng Joiplay để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

GVNVH18

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)