Liz -The Tower and the Grimoire-

Nhà xuất bản: Kagura Games Website
Che: không
Phiên bản: 1.03 Steam Release
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
StoreSteam – Mangagamer – Jast Usa – Denpasoft

Sau khi bụi bẩn ma thuật bị đánh cắp, Liz và người thầy Aisha của cô đuổi theo những tên trộm đến một thị trấn nhỏ tên là Bramacher.

002
Liz -The Tower and the Grimoire- [Final] (Việt Hóa + Fix link) 6
003
Liz -The Tower and the Grimoire- [Final] (Việt Hóa + Fix link) 7

Cảm thấy nguy hiểm, Aisha bảo Lise chờ cô. Tuy nhiên, Liz quyết định phớt lờ mệnh lệnh của Aisha và tiếp tục săn lùng tên trộm.

005
Liz -The Tower and the Grimoire- [Final] (Việt Hóa + Fix link) 8
004 Compressed
Liz -The Tower and the Grimoire- [Final] (Việt Hóa + Fix link) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (451mb): WorkuploadPixeldrain

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay