Game info

Name: Long Road Home
Size: 2.57gb
Deverloper:
OBDGame
Version:
0.8.5

Long Road Home It is a story about the journey of a man who is released from physical prison but is still imprisoned within his mind by events of his past. He is searching to fill the void from the loss of the life he had before being imprisoned. His search puts him in the cross hairs of two warring outlaw biker clubs. Would being accepted by one of the clubs replace the family he lost? Will he perform the tasks to gain acceptance into the club?​

Long Road Home Đó là câu chuyện về cuộc hành trình của một người đàn ông được giải thoát khỏi nhà tù thể xác nhưng vẫn bị giam cầm trong tâm trí bởi những sự kiện trong quá khứ của anh ta. Anh ta đang tìm cách lấp đầy khoảng trống từ sự mất mát của cuộc sống mà anh ta đã có trước khi bị giam cầm. Cuộc tìm kiếm của anh ta đưa anh ta vào chân tường của hai câu lạc bộ đua xe đạp ngoài vòng pháp luật đang gây chiến. Liệu việc được một trong những câu lạc bộ chấp nhận sẽ thay thế gia đình mà anh ấy đã mất? Liệu anh ta có thực hiện các nhiệm vụ để được chấp nhận vào clubs?

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)