Game info

Name: Lord King
Deverloper: ArchonStudio
Version:
v1.5

Lord King – this is a post apocalyptic visual novel, with elements of strategy. You will meet nine girls (with more to come): each with their own unique character traits and personalities. You will be able to ‘recruit’ each of them into your harem.

Each of them has her own personality and will treat you differently. Develop a romantic relationship with those you like, and choose the one who will one day be your wife-queen.

Our story takes place in a bleak setting, with most of the population wiped out and survivors afraid of the “taint” – a disease, which kills or turns those affected into mutant. Our story takes place in and around one of few remaining ‘mostly’ intact cities, surrounded by the radioactive wastelands.

Our hero came from wastelands to find his captured tribeswomen, who have been enslaved. As fate would have it, he becomes the head of one of city’s districts, inheriting the title of ‘lord’. Now you have power over people’s lives …will you use it to save your tribeswomen, or take it further and become the king of the whole city!

Lord King – đây là một tiểu thuyết trực quan về hậu khải huyền, với các yếu tố chiến lược. Bạn sẽ gặp chín cô gái (sẽ còn nhiều hơn thế nữa): mỗi cô gái đều có những đặc điểm và tính cách độc đáo của riêng mình. Bạn sẽ có thể ‘chiêu mộ’ từng người trong số họ vào hậu cung của mình.

Mỗi người trong số họ có tính cách riêng của cô ấy và sẽ đối xử với bạn khác nhau. Hãy phát triển một mối quan hệ lãng mạn với những người bạn thích, và chọn người một ngày nào đó sẽ trở thành nữ hoàng của bạn.

Câu chuyện của chúng tôi diễn ra trong một bối cảnh ảm đạm, với phần lớn dân số bị xóa sổ và những người sống sót sợ hãi về “taint” – một căn bệnh, giết chết hoặc biến những người bị ảnh hưởng thành dị nhân. Câu chuyện của chúng ta diễn ra trong và xung quanh một trong số ít các thành phố ‘hầu như’ còn nguyên vẹn, được bao quanh bởi những vùng đất hoang nhiễm phóng xạ.

Anh hùng của chúng ta đến từ những vùng đất hoang để tìm những phụ nữ bộ lạc bị bắt của anh ta, những người đã bị bắt làm nô lệ. Như định mệnh đã xảy ra, anh ta trở thành người đứng đầu một trong các quận của thành phố, kế thừa danh hiệu ‘lãnh chúa’. Giờ đây, bạn có quyền đối với mạng sống của mọi người … bạn sẽ sử dụng nó để cứu những người phụ nữ trong bộ tộc của mình hay tiến xa hơn và trở thành vua của cả thành phố!

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.45gb) | Mixdrop (1.45gb) | racaty (1.45gb) |

Android: mega () | mixdrop (1.45gb) | racaty (1.45gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)