Game info

Name: Magical Fighting Princess Frostea
Size: 700mb
Deverloper:
ShiBoo
Version:
1.1

An evil army has suddenly descended upon the town.
Their henchmen roam the night hunting down and abducting young, defenseless women.
But every villainous organization needs a foil. A heroine of justice to combat them.
A magical fighting princess like Frostea. Their eternal battle rages on…

Một đội quân ma quỷ đã bất ngờ tràn xuống thị trấn.
Tay sai của họ lang thang trong đêm săn lùng và bắt cóc những phụ nữ trẻ, không có khả năng tự vệ.
Nhưng mọi tổ chức phản diện đều cần một tấm giấy bạc. Một nữ anh hùng của công lý để chống lại chúng.
Một công chúa chiến đấu ma thuật như Frostea. Trận chiến vĩnh cửu của họ diễn ra trên …

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Drive |

PC: Onedrive

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

DDSA

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)