Game info

Name: Magical Girl Celesphonia
Deverloper:Shimobashira Workshop/Kagura Games
Version:
Final

Amane is a fairly ordinary woman living in one of the biggest cities in Japan, which has been getting more dangerous by the day. People have been disappearing, especially young women, and before she knows it, she discovers the reason: dangerous monsters called monstrums have been kidnapping them!

The monstrums attack her one night on her way home, and just as she’s about to meet her end, her book begins speaking to her, offering her the ultimate contract: become a magical warrior and fight the monstrums.

With her newfound powers, she can investigate monstrum appearances, all throughout the city and stop them from taking over the world for good!​

Amane là một phụ nữ khá bình thường sống ở một trong những thành phố lớn nhất ở Nhật Bản, nơi ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
Mọi người đang dần biến mất, đặc biệt là phụ nữ trẻ, và trước khi cô ấy biết điều đó, cô phát hiện ra lý do: những con quái vật nguy hiểm được gọi là Monstrums đã và đang bắt cóc họ!

Gió trung thu tấn công cô ấy vào một đêm nọ trên đường về nhà, và ngay khi cô ấy sắp sửa gặp ngày tàn, cuốn sách của cô ấy bắt đầu nói với cô ấy, cung cấp cho cô ấy hợp đồng cuối cùng: trở thành một chiến binh ma thuật và chiến đấu với gió

Với sức mạnh mới được tìm thấy của mình, cô ấy có thể điều tra sự xuất hiện của giótrum, khắp thành phố và ngăn chúng chiếm lấy thế giới vì điều tốt đẹp!

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mixdrop (1.9gb) | racaty (1.9gb) | workupload (508mb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)