Magical Valkyrie Lyristia

Nhà phát triển: ShiBoo! DLSite / Kagura Games
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Win
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Một tổ chức ma quỷ đột nhiên xuất hiện và bắt đầu bắt cóc các cô gái trẻ.

Rj284312 Img Smp1
Magical Valkyrie Lyristia [Final] (Việt Hóa) 5


Đêm qua đêm, họ bắt cóc phụ nữ khỏi nhà.

Rj284312 Img Smp2
Magical Valkyrie Lyristia [Final] (Việt Hóa) 6


Nhưng có một cô gái đứng đối lập với họ… ​

Rj284312 Img Smp3
Magical Valkyrie Lyristia [Final] (Việt Hóa) 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (674mb): Pixeldrain Workupload

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay