Make It Home |

Nhà phát hành: Zelp Patreon

Che: không

Phiên bản: Hoàn thành

Hệ thống: Windows

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đây là câu chuyện về một cô gái Ở lại quán bar quá lâu,

Ảnh trên Mod18
Make It Home [Final] 5

sau đó quyết định cố gắng về nhà,

Ảnh trên Mod18
Make It Home [Final] 6

nhưng hãy cẩn thận với bất kỳ người sơ sài nào lang thang trên đường vào ban đêm

Ảnh trên Mod18
Make It Home [Final] 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (772mb): MegaGofilePixeldrain

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: Giải nén – sử dụng Joiplay để chơi