Street Fighter 6X

Nhà phát hành: SFManiac Patreon
Phiên bản: 0.245
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Mac,Linux, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

A14
MÁY DẬP ĐƯỜNG PHỐ ||Street Fighter 6X [0.145] (VIỆT HOÁ) 6

Khám phá một thành phố đầy bất ngờ khi bạn phát triển mạnh mẽ để trở thành chiến binh giỏi nhất trong thị trấn!

A21 Compressed
MÁY DẬP ĐƯỜNG PHỐ ||Street Fighter 6X [0.145] (VIỆT HOÁ) 7


Chọn con đường mà bạn muốn với cô gái bạn mong muốn bằng cách tăng điểm trên sự tôn sùng cụ thể mà bạn đang hướng tới!

B8
MÁY DẬP ĐƯỜNG PHỐ ||Street Fighter 6X [0.145] (VIỆT HOÁ) 8
B20
MÁY DẬP ĐƯỜNG PHỐ ||Street Fighter 6X [0.145] (VIỆT HOÁ) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (159mb): MediafireMega

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi LoanKitru_Mod18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay