Afterlife Harem

Nhà phát triển: Aph Patreon – Itch.io – Discord – Twitter
Che: Không
Phiên bản: 0.3.9 Public
OS: Windows, Android, Mac, Linux
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Sau khi bạn chết, một người bí ẩn nào đó xuất hiện trước mặt bạn và đề nghị với bạn một thỏa thuận khá kỳ lạ:

1287094 Lily H Scene Coffee Shop 1 6 Compressed
Afterlife Harem [v0.3.9 Public] 6

“Bạn có muốn trở thành người dẫn đường sang thế giới bên kia không?”.

1287089 Unknown Compressed
Afterlife Harem [v0.3.9 Public] 7

Sống lại và có thêm một chút thời gian nghe có vẻ hay nhưng thỏa thuận này lại đi kèm với một điều kiện:

Wyu5cs Compressed
Afterlife Harem [v0.3.9 Public] 8

“Bạn sẽ quên hết mọi chuyện về kiếp trước, sẽ không ai nhớ đến bạn, coi như bạn chưa từng tồn tại”.

1lrnby Compressed
Afterlife Harem [v0.3.9 Public] 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (4gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

*Key Mega: ZYA7DPQu1AX43PJc7J02IR25_WM_VFOlQF70r5OXtag*
Android: (1.3gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

*Key mega: ho6koTxsEKWj3xPE2ldSsiRkT9E6SY46tCXmZg7lbes*

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay hoặc cài đặt apk