My Unusual Feline Friend

Nhà phát triển: Pinky Pads – Patreon
Che: Không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Huấn luyện Monster Girl 

Ảnh trên Mod18
My Unusual Feline Friend [Final] (Việt Hóa) 6
Ảnh trên Mod18
My Unusual Feline Friend [Final] (Việt Hóa) 7
Bacdde94ce7fa7b9bed07e002c6eaf61 Compressed
My Unusual Feline Friend [Final] (Việt Hóa) 8
Ảnh trên Mod18
My Unusual Feline Friend [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows(67mb): Mega

Android (83mb): MegaPixeldrain

Tiếng Việt

Android: OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe hoặc sử dụng giả lập Android

Android: cài đặt apk