Nano-control

Nhà phát triển: Smiling Dog Patreon – SubscribeStar
ArtistAiykawa
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows, Linux, Android, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn vừa chuyển đến Little Eden do bố của bạn triển khai.

Sample 1 Compressed
 Nano-control [Final] (Việt Hóa) 6
Sample 2 Compressed
 Nano-control [Final] (Việt Hóa) 7

Không có TV, không có internet và không có sóng, khi mọi thứ dường như không thể tồi tệ hơn thì một cuộc gặp gỡ tình cờ với một cá nhân đã cho bạn cơ hội để xoay chuyển tình thế và thậm chí có thể tạo ra mảnh thiên đường nhỏ của bạn.​

Sample 3
 Nano-control [Final] (Việt Hóa) 8
Sample 4 Compressed
 Nano-control [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (357mb): MegaPixeldrainWorkupload

Android (313mb): Mega

Tiếng Việt

Windows (225mb): ONeDrive

Android (173mb): OneDrive

Việt Hóa bởi G18VN

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay hoặc cài apk