Game info

Name: Naughty Lyanna
Size: 1.6gb
Deverloper:
DWR Games
Version:
ss2 v0.08b

My project is called Naughty Lyanna. It is the story of a girl trying to reconcile her troubled life and disruptive family with the discovery of a new naughty side. She moved to a new city, intends to make new friends and to have a nice life, but things are not that simple.

Dự án của tôi có tên là Naughty Lyanna. Đó là câu chuyện của một cô gái cố gắng hòa giải cuộc sống rắc rối và gia đình tan vỡ của mình với việc phát hiện ra một mặt nghịch ngợm mới. Cô chuyển đến một thành phố mới, dự định kết bạn mới và có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega | MediaFire

Android: Mega |

Season 1

Pc: Mega |

Android: Mega |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)