Game info

Name: Nudist School
Deverloper: Elsa
Version:
v0.3

You are transferred to a new school which is also where your childhood friend is currently studying. Its an all-female school but you somehow end up there due to registry error or is it not a coincidence? The school facilities is great which has high reputation and prestige. However there is a catch. Government often send projects to the school and the recent project requires the students to be nudist. How does it feels like to be a nudist with your classmates and your teachers? Would everything go well or will it end up in a total disaster? Find out more by playing it!​

Bạn được chuyển đến một ngôi trường mới, cũng là nơi người bạn thời thơ ấu của bạn hiện đang theo học. Đó là một trường học toàn nữ nhưng bằng cách nào đó bạn lại đến đó do lỗi đăng ký hay đó không phải là một sự trùng hợp? Cơ sở vật chất của trường rất tuyệt vời, có uy tín và danh tiếng cao. Tuy nhiên, có một nhược điểm. Chính phủ thường gửi các dự án cho trường học và dự án gần đây yêu cầu học sinh phải khỏa thân. Cảm giác như thế nào khi trở thành một người theo chủ nghĩa khỏa thân với bạn cùng lớp và giáo viên của bạn? Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hay nó sẽ kết thúc trong một thảm họa toàn diện? Tìm hiểu thêm bằng cách chơi nó!

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (309mb) |

Android: Mega (310mb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)