Oppai Odyssey

Nhà phát triển: Cryoxxx Patreon – SubscribeStar – Twitter – Discord
Che: Không
Phiên bản: 0.4.1
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn là thuyền trưởng của phi thuyền USF, Agni. Được giao nhiệm vụ khám phá các hành tinh chưa được thăm dò với hy vọng tìm ra các mục tiêu thuộc địa,

Ảnh trên Mod18
Oppai Odyssey [v0.4.1] (Việt Hóa) 5

bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm các chủng tộc và môi trường độc đáo của vũ trụ. Xây dựng tình bạn và chia sẻ sự thân thiết với phi hành đoàn ragtag của bạn,

Ảnh trên Mod18
Oppai Odyssey [v0.4.1] (Việt Hóa) 6

khi bạn đi qua những bí ẩn của vũ trụ và những âm mưu bất chính của USF. Oppai Odyssey có các cảnh hoàn toàn hoạt hình và các tình huống gợi cảm. ​

Ảnh trên Mod18
Oppai Odyssey [v0.4.1] (Việt Hóa) 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Win/Linux: (4.26gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN
Android: (1.87gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

Tiếng Việt

Win: OneDrive

Việt hóa bởi KhoHieu

Hướng dẫn

Mật khẩu: droidmodx

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay