Game info

Name: School Game
Size: 1gb
Deverloper:
Sloths Command
Version:
0.928

School Game is a game with RPG elements. You create your character and evolve in a school environement. Learn skills, buy equipement, meet classmates, build your reputation and budget, be a member of the student council and various clubs, and improve your relationship with the head of the student council, which you may decide to replace. Isn’t it what everyone wanted in high school, even in student years: complete freedom of action?​

School Game là một trò chơi có yếu tố RPG. Bạn tạo ra nhân vật của mình và phát triển trong môi trường học đường. Học các kỹ năng, mua trang bị, gặp gỡ bạn cùng lớp, xây dựng danh tiếng và ngân sách của bạn, trở thành thành viên của hội đồng sinh viên và các câu lạc bộ khác nhau, và cải thiện mối quan hệ của bạn với người đứng đầu hội học sinh, người mà bạn có thể quyết định thay thế. Đó không phải là điều mà mọi người đều mong muốn ở trường trung học, ngay cả trong những năm học sinh: hoàn toàn tự do hành động?

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Workupload |

Android: Workupload |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)