School Tales | Giáo dục các em học sinh xinh đẹp

Nhà phát hành: Kenzi Shinyuiki Patreon – Twitter
Che: không
Phiên bản: 2.7
Hệ thống: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

School Tales kể về một giáo viên vừa tốt nghiệp và bắt đầu dạy học,
Nhiệm vụ của bạn là giúp chúng lớn lên và hiểu rõ hơn về bản thân.

Ảnh trên Mod18
School Tales | Giáo dục các em học sinh xinh đẹp [2.7] (0.1.6 Việt Hóa) 5

Đôi khi bạn phải trở thành một giáo viên, một người anh em hoặc một người nào đó mà bạn giúp đỡ. Trưởng thành và phát triển hơn. ​

Ảnh trên Mod18
School Tales | Giáo dục các em học sinh xinh đẹp [2.7] (0.1.6 Việt Hóa) 6
Ảnh trên Mod18
School Tales | Giáo dục các em học sinh xinh đẹp [2.7] (0.1.6 Việt Hóa) 7

Tải Xuống

Tiếng Anh

Windows (927mb): MEga Gofile PixeldrainWorkupload

Android (932mb): Mega Gofile Workupload

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Được Việt Hóa bởi Kenzi Shinyuiki

Hướng Dẫn

Windows: Giải nén – Cài đặt exe

Android: Cài đặt apk hoặc Giải nén – sử dụng JoiPlay để chơi