Game info

Name: Shy Girl
Deverloper: ShyGirlArt
Version:
v0.495

You play as Mary and make choices that will affect her story in a meaningful way.
Mary is a young and very beautiful student.
She attracts many people with her beauty. But she is very polite and shy girl.
Will she overcome her shyness to make new acquaintances and enjoy life?
Will she be a polite or sluty girl?​

Bạn đóng vai Mary và đưa ra những lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện của cô ấy theo cách có ý nghĩa.
Mary là một sinh viên trẻ và rất xinh đẹp.
Cô thu hút nhiều người bằng vẻ đẹp của mình. Nhưng cô ấy là một cô gái rất lịch sự và nhút nhát.
Liệu cô ấy có vượt qua được sự nhút nhát của mình để làm quen và tận hưởng cuộc sống không?
Cô ấy sẽ là một cô gái lịch sự hay lẳng lơ?

Developer: ShyGirlArt Patreon – itch.io
Censored: No
OS: Windows, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)