Game info

Name: Sky Resort – Delphi & Jessy
Deverloper: CrazySky3D
Version:
Final

Sky Resort has a new manager… And that’d be you!
As the head of the resort, your duty is to satisfy your guests’ wishes and desires, fulfill their requests no matter how lewd they are, and ensure that they’ll have an unforgettable stay.
Are you up for the task?​

Sky Resort có một người quản lý mới … Và đó sẽ là bạn!
Là người đứng đầu khu nghỉ dưỡng, nhiệm vụ của bạn là đáp ứng mong muốn và mong muốn của khách, đáp ứng yêu cầu của họ cho dù họ có dâm đãng đến đâu và đảm bảo rằng họ sẽ có một kỳ nghỉ khó quên.
Bạn có sẵn sàng cho nhiệm vụ?

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (682mb) | workupload (682mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)