Slave’s Sword

Nhà phát triển: poison DLSite
StoreDLSite
Che: Không (patch)
Phiên bản: 1.15
OS: Windows
Ngôn ngữ: English

Bị xúc phạm về mặt đạo đức bởi những hành động của đế chế của chính mình, Luna của Maldonia đã từ bỏ địa vị, cấp bậc và tài sản gia đình của mình để có một cuộc sống khiêm tốn ở Thành phố Tự do Selway. Luna sống yên bình ở Selway với tư cách là một lính đánh thuê nhưng cô bị cuốn vào một tình huống dẫn đến việc trở thành nô lệ. Liệu Luna có thể giành lại tự do lần thứ hai và đập tan tham vọng của cái ác lớn xung quanh mình không?

Ss E75ffb22229a15779fe796db8fee36cb1a259321.1920x1080
[HG1015] [18+ Việt Hóa] [PC|Android] Slave's Sword Ep 1 - Ep 2 5
Ss D31341f8fa543b2d29c8fb78a0f9796147ad047d.1920x1080
[HG1015] [18+ Việt Hóa] [PC|Android] Slave's Sword Ep 1 - Ep 2 6
Ss A60fd31869eb7c389632c0913fe8688dfa1a4c9c.1920x1080
[HG1015] [18+ Việt Hóa] [PC|Android] Slave's Sword Ep 1 - Ep 2 7

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Windows: GofileWorkupload

Tiếng Việt

EP2

Windows: OneDrive Drive Drive Apkadmin

EP1

Windows: OneDrive Drive Drive – Apkadmin

Việt hóa bởi G18VN

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

Windows: Giải nén – cài đặt setup.exe

Android: Sử dụng Joiplay hoặc Maldives Player