Spirit Squeezing Devil’s 5 Day Long Orgasm Denial Game ~If You Make a Mistake on the Last Day, I’ll Really End You~

Nhà phát triển: BBQ Lover DLSite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: tiếng Anh

Bạn là một anh hùng đã lập giao ước với một succubus dễ thương tên là Ria. Bạn cho cô ấy tinh trùng của bạn, và cô ấy cho bạn sức mạnh của cô ấy.

Rj379139 Img Smp1 Compressed
 Spirit Squeezing Devil's 5 Day Long Orgasm Denial Game ~If You Make a Mistake on the Last Day, I'll Really End You~ [Final] (Việt Hóa) 6

Tuy nhiên, ngay cả khi là một anh hùng “có tinh thần”. bạn dường như không thể xử lý các kỹ năng vắt sữa của cô ấy. Cùng lúc đó, một anh hùng tên Bob cũng xuất hiện, sẵn sàng lập giao ước với Ria quý giá của bạn.

Rj379139 Img Smp2 Compressed
 Spirit Squeezing Devil's 5 Day Long Orgasm Denial Game ~If You Make a Mistake on the Last Day, I'll Really End You~ [Final] (Việt Hóa) 7

Tam giác khó xử này chỉ có thể được giải quyết bằng một que diêm! Một trận đấu để xem ai có thể trụ vững qua 5 ngày thi đấu khắc nghiệt.

Rj379139 Img Smp6
 Spirit Squeezing Devil's 5 Day Long Orgasm Denial Game ~If You Make a Mistake on the Last Day, I'll Really End You~ [Final] (Việt Hóa) 8

Người chiến thắng trong trận đấu có quyền ký hợp đồng với Ria! Kẻ thua cuộc… à, một số phận nghiệt ngã đang chờ đợi họ…​

Rj379139 Img Smp5 Compressed
 Spirit Squeezing Devil's 5 Day Long Orgasm Denial Game ~If You Make a Mistake on the Last Day, I'll Really End You~ [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (1.45gb): GofileMega

Patch Uncensor: Gofile

  • Chuyển vào thư mục /img bên trong game

Tiếng Việt

Windows: OneDrvie

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay để chơi