Game info

Name: Suspended S3x Simulator Vol.2 – Machine Fucking of Captive Beauty
Size: 300mb
Deverloper:
Neet Corp.
Version:
Final

It is an onaho simulator that you can play with a slimy moving royal lady in Live2D by stirring it with a thick mechanical tentacle.
She reacts to every operation in real time and plays naughty animations.
Please enjoy how her belly swells due to the insertion.
Her reaction, breathing and sound effects are perfectly synchronized with the operation.
(There are no mechanically looping motions in this work. All motions are created by special physical and emotional parameters tuned to etch.)​

Đây là một trò chơi giả lập onaho mà bạn có thể chơi với một phụ nữ hoàng gia chuyển động nhầy nhụa trong Live2D bằng cách khuấy động nó bằng một xúc tu cơ học dày.
Cô ấy phản ứng với mọi thao tác trong thời gian thực và chơi các hình ảnh động nghịch ngợm.
Hãy thưởng thức cách bụng của cô ấy phồng lên do bị chèn.
Phản ứng, nhịp thở và hiệu ứng âm thanh của cô ấy được đồng bộ hoàn hảo với hoạt động.
(Không có chuyển động lặp lại một cách máy móc nào trong công việc này. Tất cả các chuyển động được tạo ra bởi các thông số vật lý và cảm xúc đặc biệt được điều chỉnh để khắc phục.)​

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: workupload |

Android: mixdrop |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)