Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic

Nhà phát triển: 浅上藤奶/Fujino Patreon – Ci-en
Che: Không
Phiên bản: Part 2 – 0.1
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng ANh (Poetry – ChatGPT. )

Dựa trên trò chơi Sword art online NTR. Get Cucked Online, The Parody.​

Saothe Trap Of Breath Concealed Magic 30 03 2023 14 25 16 Compressed
[18+ Việt Hóa GG] [PC|Android] Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [Part 2 - 0.1] (Part 1 Việt Hóa) 5
Saothe Trap Of Breath Concealed Magic 30 03 2023 14 33 11 Compressed
[18+ Việt Hóa GG] [PC|Android] Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [Part 2 - 0.1] (Part 1 Việt Hóa) 6
Saothe Trap Of Breath Concealed Magic 30 03 2023 14 25 47 Compressed
[18+ Việt Hóa GG] [PC|Android] Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [Part 2 - 0.1] (Part 1 Việt Hóa) 7

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Part2 v0.1

WinGOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

  • key mega: 7d_NiRwp4IEeVNFvX8Gh0j6R4drIABuNVz9dXXK05k4

Part 1 v2023-05-31
Win
GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • key mega: 9gUm0GMOKTPTkTKm3trjikX4PTIl4iJlfsrewBa4auU

Tiếng Việt

Part1

Win: DriveOneDrive

Việt hóa bởi PHV_MOD18 (GG dịch)

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng joiplay chơi