Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic

Nhà phát triển: 浅上藤奶/Fujino Patreon – Ci-en
Che: Không
Phiên bản: 2023-05-31 Part1
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng ANh (Poetry – ChatGPT. )

Dựa trên trò chơi Sword art online NTR. Get Cucked Online, The Parody.​

Ảnh trên Mod18
Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [2023-05-31 Part1] (Việt Hóa) 6
Ảnh trên Mod18
Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [2023-05-31 Part1] (Việt Hóa) 7
Saothe Trap Of Breath Concealed Magic 30 03 2023 14 25 47 Compressed
Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [2023-05-31 Part1] (Việt Hóa) 8
Saothe Trap Of Breath Concealed Magic 30 03 2023 14 38 23 Compressed
Sword Art Online: The Trap of Breath Concealed Magic [2023-05-31 Part1] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (2gb) ANONFILE – GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

Tiếng Việt

Win: ONeDrive

Việt hóa bởi PHV_MOD18 (GG dịch)

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng joiplay chơi