The fairy tale you don’t know

Nhà phát triển: Flying Panjandrum – Steam
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Lồng tiếng: Tiếng Nhật

《Cô bé quàng khăn đỏ》,《Bạch Tuyết》,《Alice ở xứ sở thần tiền》,《Thumbelina》……,Hãy du hành đến thế giới của những câu chuyện cổ tích nổi tiếng này, và chơi trò trốn tìm với các nữ anh hùng! Trong trò chơi này, bạn có thể viết lại phần kết của những câu chuyện cổ tích nổi tiếng này.​

50b67da7f540f123b40152d696705bff
The fairy tale you don’t know [Final] 6
Ss C15bfb4bf66fbaa8b97f52a2632b55174d0266c7.1920x1080
The fairy tale you don’t know [Final] 7
Ss 7120002c19ca09d12e3671b712b234b55967fa55.1920x1080 1
The fairy tale you don’t know [Final] 8
Ss C84d602f6f0af32d5fbb762bd558a81e2c6409cb.1920x1080
The fairy tale you don’t know [Final] 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (309mb): MegaPixeldrain– Key mega: hSY7FujTbjjQ691wPSbWwK-OPXySWTZCDNjjyKegyVk

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay để chơi