Game info

Name: The medical examination diary: the exciting days of me and my senpai
Size: 976mb
Deverloper:
iMel
Version:
Final

Takuya just finished medical school and started as an intern at the hospital. The preceptor who was assigned to him was his senpai that he looked up to, Ryou. He had strived to follow in her footsteps, but she was always a couple steps ahead. Reunited with his childhood friend Mio and subject to Ryou’s temptations, how will he proceed against the obstacles that he should overcome?​

Takuya vừa học xong trường y và bắt đầu làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện.
Người thầy được chỉ định cho cậu ấy chính là senpai mà cậu ấy rất ngưỡng mộ, Ryou.
Anh đã cố gắng theo bước cô, nhưng cô luôn đi trước một vài bước.
Gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, Mio và chịu sự cám dỗ của Ryou, anh ta sẽ tiến hành như thế nào trước những trở ngại mà anh ta phải vượt qua?

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: workupload |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)