Game info

Name: The Relic
Deverloper: Marniz Productions
Version:
v0.01

“The Relic” is a story focused Visuel Novel, which is based in a Sci-Fi/Cyberpunk Setting.
You take over the Role as the MC, a Smuggler who gets a Job to deliver a mysterious Package, which is valuable enough, to make it your last Order.
You make new friends and new enemies along your way.
On your Journey you will have to make decisions, which will influence your relationships and the way people react/treat you in this World.
Will you become the romantic Hero everybody needs in this merciless Galaxy or will you just be another tyran, who does everything to achieve his goals?​

“The Relic” là một Tiểu thuyết trực quan tập trung vào câu chuyện, dựa trên Bối cảnh khoa học viễn tưởng / Cyberpunk.
Bạn đảm nhận vai trò MC, một Kẻ buôn lậu nhận được Công việc để giao một Gói hàng bí ẩn, đủ giá trị để biến nó thành Đơn hàng cuối cùng của bạn.
Bạn kết bạn mới và kẻ thù mới trên con đường của bạn.
Trong Hành trình của mình, bạn sẽ phải đưa ra quyết định, điều này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn và cách mọi người phản ứng / đối xử với bạn trong Thế giới này.
Bạn sẽ trở thành Anh hùng lãng mạn mà mọi người cần trong Thiên hà tàn nhẫn này hay bạn sẽ chỉ là một bạo chúa khác, kẻ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình?

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega (1gb) | pixeldrain (1gb) |

Android: Mega (160mb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)