The Secret Ingredient Is…

Nhà phát triển: Velkami LoversLab
Đã che: không
Phiên bản: 1.0
OS: Windows, Linux
Ngôn ngữ: English

Trong cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ của mình, MC nhận được một yêu cầu làm việc kỳ lạ từ một nhà giả kim địa phương.

Ảnh trên Mod18
The Secret Ingredient Is...[Final] (Việt Hóa) 6

Một tiểu thuyết đơn giản, năng động, được sản xuất bởi Ren’Py và một phiên bản của Skyrim SE, đã được chỉnh sửa rất nhiều cho việc tạo ra một tiểu thuyết như vậy.
Trò chơi không nhất thiết phải diễn ra trong thế giới của The Elder Scrolls, vì vậy chơi Skywalk không cần phải hiểu được cốt truyện.

Ảnh trên Mod18
The Secret Ingredient Is...[Final] (Việt Hóa) 7


Nó có một số lựa chọn trong các thể loại đối thoại, nhưng chúng không thay đổi toàn bộ câu chuyện, do đó, có nhãn tiểu thuyết động.

Ảnh trên Mod18
The Secret Ingredient Is...[Final] (Việt Hóa) 8


đây chủ yếu là một câu chuyện một lần, với một chút hài hước nhẹ nhàng và các yếu tố lãng mạn.

Ảnh trên Mod18
The Secret Ingredient Is...[Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows: MediafireGofile

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi CườngĐinh_Mod18

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay để chơi