Game info

Name: Twisted Fates
Size: 530mb
Deverloper:
Aigas
Version:
0.1

You will play as Ren (name can be changed), a barista in a cafe. One day, a strange girl comes to the cafe looking for you.
Right after that moment, all sorts of troubles happen to you and your friends. Who is that girl, how could she bring so much trouble, how will Ren solve them? Join the world of Twisted Fates and find out!​

Bạn sẽ vào vai Ren (tên có thể thay đổi), một nhân viên pha chế trong một quán cà phê. Một ngày nọ, một cô gái lạ đến quán cà phê tìm bạn.
Ngay sau khoảnh khắc đó, đủ loại rắc rối xảy đến với bạn và bạn bè của bạn. Cô gái đó là ai, sao lại có thể mang đến nhiều rắc rối như vậy, Ren sẽ giải quyết chúng như thế nào?
Tham gia thế giới của Twisted Fates và tìm hiểu!

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

Android: Mega |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)