Game info

Name: UchiKano: Living With My Sister
Size: 1.1gb
Deverloper:
Argonauts/MangaGamer
Version:
v1.0 Final

Tachibanaki Keisuke, a young man in his first year as a full-fledged member of society. While the company he works for is a small one, it’s the job he always wanted to do and his life is pretty satisfactory. But even though he’s both motivated and has much to aspire for, he’s now living alone for the first time in his life, and it’s becoming a bit exhausting. It’s then that a certain thought crosses his mind…

“If only I had a girlfriend…”

One day, his younger sister Riho arrives at his doorstep. Both of their parents are sick with the Norovirus. With Riho’s college exams coming up, her parents urge her to seek shelter at the protagonist’s house. Riho has been aware of her brother as a member of the opposite gender for a long while. And with the two of them living together, these emotions only grow more intense. And Keisuke himself begins finding himself attracted to Riho as a woman…

Their relationship blossoms to something BEYOND BROTHER AND SISTER…

Tachibanaki Keisuke, một thanh niên trong năm đầu tiên trở thành thành viên chính thức của xã hội. Mặc dù công ty anh ấy làm là nhỏ, nhưng đó là công việc anh ấy luôn muốn làm và cuộc sống của anh ấy khá viên mãn. Nhưng mặc dù cả hai đều có động lực và có nhiều điều để khao khát, nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời anh ấy sống một mình và điều đó trở nên hơi mệt mỏi. Sau đó, một ý nghĩ nào đó lướt qua tâm trí anh ta …

“Giá như tôi có một người bạn gái …”

Một ngày nọ, em gái Riho của anh đến trước cửa nhà anh. Cả cha và mẹ của họ đều bị bệnh Norovirus. Khi kỳ thi đại học của Riho sắp đến, cha mẹ cô ấy thúc giục cô ấy tìm nơi trú ẩn tại nhà của nhân vật chính. Riho đã biết anh trai mình là một thành viên khác giới trong một thời gian dài. Và với việc hai người họ sống cùng nhau, những cảm xúc này chỉ càng thêm mãnh liệt. Và bản thân Keisuke bắt đầu thấy mình bị thu hút bởi Riho với tư cách là một người phụ nữ …

Mối quan hệ của họ nảy nở thành một thứ gì đó SAU KHIẾN ANH VÀ SISTER …

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)