Game info

Name: Zuma Girls
Size: 580mb
Deverloper:
Twilight Sonata Studio
Version:
Final

Zuma Girls is an RPG-based zuma game. The game features tactical abilities apart from the original zuma game itself. You will meet a few pretty girls in various battles, and your goal is to beat them up! NTR is included in DLC, not recommended if you mind​

Zuma Girls là một trò chơi zuma dựa trên RPG. Trò chơi có các khả năng chiến thuật ngoài bản thân trò chơi zuma ban đầu.

Bạn sẽ gặp một vài cô gái xinh đẹp trong các trận chiến khác nhau, và mục tiêu của bạn là đánh bại họ!
NTR được bao gồm trong DLC, không được khuyến khích nếu bạn phiền

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: workupload |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)