Cuckolding Wife, Miina |

Nhà phát triển: Atelier Sakura Webpage
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Fan Translated)
Lòng tiếng: Tiếng NHật

Anh và Mina đã kết hôn hạnh phúc được hai năm. A da da da… Cô ấy mệt mỏi vì điều đó và bị mắc kẹt… Hết.

1 Compressed 2
 Cuckolding Wife, Miina [Final] (Việt Hóa) 6
2 Compressed 2
 Cuckolding Wife, Miina [Final] (Việt Hóa) 7
3 Compressed 1
 Cuckolding Wife, Miina [Final] (Việt Hóa) 8
6 Compressed
 Cuckolding Wife, Miina [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (941mb):

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi G18VN

Mật khẩu: mod18.com

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: Giải nén – sử dụng Kirikiroid2 để chơi