Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2]

Tên chủ đề: Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2]

Nguồn: GVNVH18

Bước 1: cài đặt Lucky Patcher và Kirikiroid2
– bỏ chặn Lucky , vô Cài Đặt > Google > Bảo Mật > Google Play Protect > Tắt “Quét Thiết Bị” > cài lại lần nữa

Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 12
Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 13
Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 14
Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 15
Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 16

Bước 2: Lucky > Nhìn xuống dưới > Nhấn vào Công Tắc /Toggles > Bật ON 2 cái đầu tiên ( Giấy Phép Xác Thực + Thanh toán Google )

Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 17
Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 18

Bước 3: Vô Kirikiroid 2 > Bật Mạng > Nhấn Ok > Đợi có chữ success tức là bẻ răng thành công

Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 19

Bước 4: Vào game -> Bấm chọn file data.xp3 (Nếu không phải, thì các bạn cứ bấm thử từng file .xp3, kể cả file .exe) để vào game chơi nhé.

Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 20
Ảnh trên Mod18
Hướng Dẫn Chơi Game Visual Novel Trên Điện Thoại [Kirikiroid2] 21