Game info

Name: Nagori Rokudo Striving to be her ideal self -The inexperienced love life of a hard-to-get psychology lecturer-
Deverloper:INTERHEART glos
Version:
Final

Striving to be the perfect “Nagori Rokudo”!!! She’ll show you her superior female techniques. A virgin, Nagori Rokudo, strives to be the perfect woman! To most men, she looks unattainable, but is actually still a virgin. It is the story of a young adult virgin striving for perfection. This story is a visual novel.​

Phấn đấu trở thành “Nagori Rokudo” hoàn hảo !!! Cô ấy sẽ cho bạn thấy những kỹ thuật phụ nữ siêu việt của cô ấy.
Một trinh nữ, Nagori Rokudo, luôn phấn đấu để trở thành người phụ nữ hoàn hảo!
Đối với hầu hết đàn ông, cô ấy trông không thể đạt được, nhưng thực sự vẫn là một trinh nữ.
Đó là câu chuyện về một trinh nữ mới lớn phấn đấu cho sự hoàn hảo.
Câu chuyện này là một tiểu thuyết hình ảnh.

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: workupload (931mb) | workupload (931mb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)