Game info

Name: Thirsty For My Guest
Deverloper: monkeyposter_7
Version:
S3 Ep. 21 SE

When you met Vicki all those years ago, you had great fun together. She already had a young daughter, Jenna, who was a joy to be around. The relationship was doomed from the start and eventually things fell apart. You remained friends, despite everything that happened.. Now, years later, you’ve agreed to let Jenna stay with you for 2 weeks. What could possibly go wrong?​

Khi bạn gặp Vicki tất cả những năm trước đây, bạn đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Cô đã có một cô con gái nhỏ, Jenna, rất vui khi được ở bên. Mối quan hệ đã kết thúc ngay từ đầu và cuối cùng mọi thứ đổ vỡ. Hai người vẫn là bạn, bất chấp mọi chuyện đã xảy ra .. Bây giờ, nhiều năm sau, bạn đã đồng ý để Jenna ở lại với bạn trong 2 tuần. Điều gì có thể xảy ra?

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (4.45gb) | mixdrop (4.45gb) | pixeldrain (1gb) |

Android: mega (1.36gb) |

Season 2

PC: mega (7.14gb) | mixdrop (7.14gb) | pixeldrain (1.4gb) |

Android: mega (1.88gv)

Season 1

PC: mega (6.54gb) | mixdrop (6.54gb) | mega (500mb) |

Android: mega (1gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)