The Grim Reaper Who Reaped My Heart!

Nhà phát triển: Kamuo Patreon – Twitter – Gumroad – Itch.io
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Một ngày nọ, một cánh cửa bí ẩn và đáng ngại xuất hiện trong nhà bạn.

Ảnh trên Mod18
[18+ Việt Hóa] [PC|Android|IOS]The Grim Reaper who reaped my Heart! 4

Bạn quyết định vào đó chỉ để thấy thứ đã xâm chiếm ngôi nhà của bạn là một cô gái dễ thương đang chơi với bảng điều khiển cầm tay, tuyên bố rằng cô ấy là Thần chết.​

Ảnh trên Mod18
[18+ Việt Hóa] [PC|Android|IOS]The Grim Reaper who reaped my Heart! 5

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Normal Build

Windows (300mb): MegaRâcaty

  • key mega: diGA8HchfFzS74rpBCa-CHWjfrDL9TZRp4XWT7oewek

Android (300mb): MegaRacaty

  • key mega: Gkw0cZVGWhsOUL-UQyXo8IuUUlxPwq47T5ErL-CJTqw

Swimsuit build

Windows (278mb): Mega

  • key mega: k6fHWY70RhDbCDr5KXwtUv9B0WDayjn8S9A_SFdLxD8

Android: (280mb): Mega

  • key mega: OWs1E6im4ufW27XqVfrUgt0lXcwxzWaIw2_A1hic1js

Tiếng Việt

Windows (294mb): OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: Cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi

IOS: sủ dụng renpy review để chơi