V.I.R.T.U.E.S. Theodora’s Lie

Nhà phát triển: NoMeme Patreon – Discord – Itch.io
Che: không
Phiên bản: Chapter 3
OS: Windows, Linux, Mac, Android, Chromebook
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trong chương bổ sung này, chúng ta sẽ quay ngược dòng thời gian về thời trung học của MC và xem qua những gì đã xảy ra giữa MC trẻ và Theodora trẻ tuổi. Cốt truyện này sẽ bao gồm nhiều tập (tổng cộng từ 2 đến 4 tập) và những gì chúng tôi trình bày ở đây là tập đầu tiên.​

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Chapter 1

PC:DriverMega

  • Key mega: XLcuk5gLE-T_QjOVUnKyUkf8-r4-RG5Ij31w51lSpIY

Android: DriveMega

  • key mega: EpZyu6sNdPOf16Lab5vfpNaCAofKPMqcWPKcoKBd4Ks

Chapter 2

PC:DriverMega

  • Key mega: IgpjZB_aHWgpOMwgayNmYw6s1ZgVMWGO_WRsJoTxdVI

Android: DriveMega

  • Key mega: Kl-7636kJ35GqmmR4lPn6sB83__p7J8O8QAdlZKTKd4

Chapter 3

PC:DriverMega

  • Key mega: UM77KL-vWLqeAOjkEV8sOiwAGzz3_r7Xq_VJR-jQIm0

Android: DriveMega

  • Key mega: EpZyu6sNdPOf16Lab5vfpNaCAofKPMqcWPKcoKBd4Ks

Tiếng VIệt

Chapter 1
Windows: OneDrive
Android: OneDrive
Chapter 2
Windows: OneDrive
Android: OneDrive
Chapter 3
Windows: OneDrive
Android: OneDrive

Việt hóa bởi G18VN

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt setup.exe

Android: cài đặt apk