A Story About Getting Lost in the World of Non-Resisting NPCs

Nhà phát triển: nome DLsite
Che: Có (Mosaics)
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (MTL)
StoreDLsite

đây là một câu chuyện đơn giản về việc cưỡng hiếp các npc.

Rj309528 Img Smp2 1cut
[PC|Android] A Story About Getting Lost in the World of Non-Resisting NPCs 4


Về mặt kỹ thuật, đây là một trò chơi, nhưng hãy nghĩ về nó nhiều hơn như một bộ CG với các bước bổ sung.

Rj309528 Img Smp1 1cut
[PC|Android] A Story About Getting Lost in the World of Non-Resisting NPCs 5

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Win: MEGA – WORKUPLOAD

  • Key mega: LXMbrJ_9u3pLnsZlNjaChOWnEjGD9AfezFKJMZg8w6I

Hướng dẫn cài đặt

Windows: Giải nén – cài đặt exe

Android: Sủ dụng joiplay để chơi