Haramase Simulator

DeveloperWAIFU.NL
Censorship: Yes
Version: 0.4.0.3
OS: Windows, Android
Language: English

Introduce:

Haramase Simulator 2017 is an open ended visual-novel focused on the impregnation ‘fetish’. In it, you are free to roam around and impregnate as many women as you can, provided you know how to manage your stamina, money and other stats. The game is currently being worked on by a bunch of anons, and it’s in the very early stages of development, so expect it to be a little rough around the edges.​

Giới thiệu:

Haramase Simulator 2017 là một cuốn tiểu thuyết trực quan có kết thúc mở tập trung vào việc tẩm bổ ‘tôn sùng’. Trong đó, bạn có thể tự do đi lại và thụ thai cho càng nhiều phụ nữ càng tốt, miễn là bạn biết cách quản lý sức chịu đựng, tiền bạc và các chỉ số khác của mình. Trò chơi hiện đang được nhiều người thực hiện và đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, vì vậy, có thể dự đoán là nó sẽ hơi thô ở các góc cạnh.​

Download Link:

English

Win/Linux: MEGA + Torrent – PIXELDRAIN 

  • key mega: i1Qk8iEk_PEOYuxJ04nSxw

Android (v0.3.1.1): MEGA 

  • key mega: 5W4unhnlFLjTsi16ww0f1g

Vietnamese

Windows: OneDriveDrive

Android: OneDriveDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Installation Guide

Installation:

Password: mod18.com

Windows: Extract  – Install setup.exe

Android: Install apk

Cài đặt:

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt setup.exe

Android: Cài đặt apk