Married Life With A Lamia | Cưới cô chủ kim tự tháp làm vợ

Nhà phát triển: Xoullion SubscribeStar – Patreon – itch.io – Twitter – Discord
Che: không
Phiên bản: 0.6a
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Anh hùng của chúng ta đã đi tìm kho báu trong sa mạc, cuối cùng tìm thấy vị trí của Kim tự tháp cổ đại.

Ảnh trên Mod18

Chính tại đây, may mắn thay – hoặc có lẽ không may – nhờ sống sót qua các thử thách, anh đã lấy được Chủ nhân Kim tự tháp làm vợ.

Ảnh trên Mod18

Anh hùng của chúng ta có thể chống lại những cám dỗ hay anh ta sẽ khuất phục trước chúng?

Ảnh trên Mod18

Sự lựa chọn là của bạn để thực hiện hoặc có thể không.​

Ảnh trên Mod18

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (250mb): Mega GofilePixeldrainWorkupload

Hướng Dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: giải nén – sử dụng Joiplay để chơi