How a Retired Strategist Saved the Country

Tên trò chơi: How a Retired Strategist Saved the Country
Thể loại:Adventure, RPG, Strategy

Nhà phát triển: tomadan

Nhà phát hành: OTAKU Plan

How a Retired Strategist Saving the Country là một trò chơi mô phỏng chiến lược thời gian thực, nơi bạn quản lý các nguồn lực để phát triển đất nước của mình. Người chơi được yêu cầu bởi yêu tinh, người thú… V.v.

Ảnh trên Mod18
[PC|Android] How a Retired Strategist Saved the Country 6
Ảnh trên Mod18
[PC|Android] How a Retired Strategist Saved the Country 7

nhiều nữ anh hùng khác nhau nhờ bạn giúp đỡ, và sau đó bạn nắm quyền chỉ huy quân đội của đất nước họ.

Ảnh trên Mod18
[PC|Android] How a Retired Strategist Saved the Country 8
Ảnh trên Mod18
[PC|Android] How a Retired Strategist Saved the Country 9

Liệu họ sẽ trở thành người chiến thắng hay công chúa của đất nước điêu tàn… Tất cả phụ thuộc vào bạn.

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Windows: MegaupMega

  • key mega: dBNnmLNX8JfgRampUCj_SrHI7eAzvN-dOo55mNZvDnM

Android: OneDrive

Tiếng Việt

Windows: Đang thực hiện

Việt hóa bởi: Mod18.COM

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

  • Windows: giải nén -cài đặt setup.exe
  • Android: cài apk chơi game