Saving Yandere

Nhà phát triển: ParadiceZone Patreon – Discord
Che: không
Phiên bản: 0.5
OS: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: English

Một câu chuyện tình yêu đơn giản về một người đàn ông vô tình tỏ tình với một yandere, cô ấy ngay lập tức trở nên quá sức chịu đựng đối với bạn nhưng thông qua những lựa chọn trong trò chơi, bạn sẽ có thể cứu cô ấy khỏi khía cạnh ám ảnh của cô ấy! Dần dần khiến cô ấy yêu bạn, cho cô ấy thấy rằng bạn là đàn ông thay vì vật sở hữu! Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách khuyến khích hành vi ám ảnh của cô ấy, Tình yêu ngày càng trở thành dục vọng, cô ấy sẽ không buông tha bạn, cô ấy sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn! Sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định mức độ nghiêm trọng trong tính cách độc đáo của cô ấy! Lời thoại sẽ thay đổi, cảnh sẽ khác! Bạn sẽ chọn cái gì? Tình yêu hay ham muốn? Nỗi ám ảnh hay sự tận tâm? Cô ấy là một yandere được định hình bởi sự lựa chọn của bạn!

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Win/LinuxMIXDROP – PIXELDRAIN 

AndroidMEGA – MIXDROP –  PIXELDRAIN 

  • key mega: Nq4bqiUgrZVuMWUp0NXJtw

Hướng dẫn cài đặt

Windows: giải nén – cài đặt setup.exe

Android: cài đặt apk để chơi